Skip to main content

Chenodeoxycholová kyselina

Chenodeoxycholová kyselina patří mezi primární žlučové kyseliny, což znamená, že je tvořena jaterními buňkami a vylučována do žluči. Zdrojem pro její vznik je molekula cholesterolu. Ve střevě se částečně absorbuje zpět do krve (enterohepatální oběh) a částečně je činností střevních bakterií přeměňována na kyselinu litocholovou.