Skip to main content

Chemoterapie

Chemoterapie může mít více významů. V tom nejobecnějším jde v podstatě o jakoukoliv léčbu za pomoci chemických sloučenin. My však v dnešní době chemoterapii chápeme nejvíce jako léčbu maligních nádorových onemocnění s využitím cytostatik.