Skip to main content

Cheiloschisis

Cheiloschisis znamená rozštěp rtu. Jedná se o poměrně běžnou vrozenou vývojovou vadu, která může být přítomna samostatně, nebo je spojena s vadami čelisti a patra.