Skip to main content

Centrozom

Centrozom je organela složená ze dvou centriol, která se nachází v buněčné cytoplazmě. Během buněčného dělení (mitóza) se centrozom duplikuje a oba vzniklé centrozomy se přesunou na protilehlou stranu buňky, kde vytvoří póly dělícího vřeténka. Na dělící vřeténko se poté vážou chromozomy v oblasti centromer.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix