Skip to main content

Centripetální

Pojem centripetální znamená „dostředivý“ nebo „dostředný“ ve smyslu vedoucí z periferie do centra. Poměrně často se používá k popisu vedení vzruchů nervovými vlákny. Centripetální vlákna vedou informace z periferie do CNS. Opakem je pojem centrifugální.