Skip to main content

Centrální žilní tlak

Centrální žilní tlak (CŽT) je důležitý parametr měřený u pacientů v akutních stavech na monitorovaném lůžku. Jedná se o tlak v centrálních žilách, který lze měřit po zavedení centrálního žilního katetru. Běžná hodnota CŽT je cca 5 mm rtuťového sloupce, tlak roste při zvýšení objemu žilní krve (např. srdeční selhávání) a klesá při sníženém objemu krve (nejčastěji dehydratace).