Skip to main content

Cellula

Termín cellula (celula) je odborné označení pro buňku. V mnohobuněčných organizmech (do nichž patří i člověk) je jednotlivá buňka jejich základní stavební jednotkou. Lidské buňky jsou eukaryotické, od okolí jsou ohraničeny buněčnou membránou, uvnitř obsahují cytoplazmu a buněčné organely.