Skip to main content

Cellula

Termín cellula (celula) je odborné označení pro buňku. V mnohobuněčných organizmech (do nichž patří i člověk) je jednotlivá buňka jejich základní stavební jednotkou. Lidské buňky jsou eukaryotické, od okolí jsou ohraničeny buněčnou membránou, uvnitř obsahují cytoplazmu a buněčné organely.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix