Skip to main content

Cefalea

Cefalea je odborným označením pro bolest hlavy. Termín nic více nevypovídá o vyvolávající příčině nebo závažnosti tohoto stavu. Cefaleu můžeme rozlišit na primární, kdy je samostatnou chorobnou jednotkou, a na sekundární, která souvisí s jiným onemocněním. Více informací najdete v textu o bolestech hlavy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix