Skip to main content

CD antigen

CD antigeny jsou specifické povrchové antigeny krevních buněk, v dnešní době je jich známo několik stovek. Jejich stanovování je především důležité pro některé leukocyty, které podle těchto antigenů rozdělujeme do určitých podskupin. CD antigeny ovlivňují vlastnosti a funkce dané buňky. Příkladem jsou důležité antigeny CD4 a CD8 na povrchu T-lymfocytů, které slouží ke kontaktu s cizorodými antigeny a s dalšími buňkami imunitního systému. Známý je i antigen CD20 na povrchu B-lymfocytů, který je důležitý pro jejich správnou aktivaci. Jiným příkladem je antigen CD135, který buňkám slouží jako receptor pro růstové faktory.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix