Skip to main content

CD antigen

CD antigeny jsou specifické povrchové antigeny krevních buněk, v dnešní době je jich známo několik stovek. Jejich stanovování je především důležité pro některé leukocyty, které podle těchto antigenů rozdělujeme do určitých podskupin. CD antigeny ovlivňují vlastnosti a funkce dané buňky. Příkladem jsou důležité antigeny CD4 a CD8 na povrchu T-lymfocytů, které slouží ke kontaktu s cizorodými antigeny a s dalšími buňkami imunitního systému. Známý je i antigen CD20 na povrchu B-lymfocytů, který je důležitý pro jejich správnou aktivaci. Jiným příkladem je antigen CD135, který buňkám slouží jako receptor pro růstové faktory.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.