Skip to main content

Campto

Campto je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je sloučenina irinotekan.

Princip: Irinotekan poškozuje rychle se dělící nádorové buňky díky zablokování enzymu DNA topoizomeráza I. Dochází k narušení buněčného dělení a vyššímu odumírání buněk.


Využití: Campto se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například pokročilé formy rakoviny tlustého střeva. Lék se obvykle podává ve speciálních chemoterapeutických cyklech společně s dalšími preparáty.


Podávání: Campto se vyrábí v podobě roztoku, který je určen k nitrožilnímu podání jakožto pomalá infuze. Přesná dávka je individuální a stanovuje ji ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Campto může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější jsou trávicí obtíže s průjmy. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat bolesti svalů, alergické reakce, chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Přípravek může v organizmu narušit funkci enzymu acetylcholinesterázy a způsobit nadměrné slinění, pokles krevního tlaku, zúžení zornic a motání hlavy.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix