Skip to main content

Café au lait skvrny

Skvrny café au lait [kafé ó lé] jsou ploché skvrny barvy bílé kávy, které můžeme najít na kůži u jedinců trpících neurofibromatózou a dalšími vrozenými chorobami. Dodejme však, že ojedinělý výskyt těchto bělavých skvrn nemusí mít vztah k žádnému dalšímu onemocnění.