Skip to main content

Café au lait skvrny

Skvrny café au lait [kafé ó lé] jsou ploché skvrny barvy bílé kávy, které můžeme najít na kůži u jedinců trpících neurofibromatózou a dalšími vrozenými chorobami. Dodejme však, že ojedinělý výskyt těchto bělavých skvrn nemusí mít vztah k žádnému dalšímu onemocnění.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix