Skip to main content

Buronil

Buronil patří do skupiny tzv. antipsychotik (neuroleptik) a jeho účinnou látkou je sloučenina melperon. Buronil je velmi oblíbeným lékem na interních a geriatrických odděleních pečujících o pacienty vyššího věku, což vysvětlím níže.

 

Princip: Melperon účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění různých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku. Tyto neurotransmitery jsou různé chemické sloučeniny, které zprostředkovávají přenosy vzruchů mezi neurony. Hlavní blokující účinek melperonu je soustředěn zejména na některé dopaminové receptory. Tento účinek je krátký a to snižuje riziko nežádoucích účinků.

 

 

Využití: Buronil lze využít v terapii schizofrenie a dalších psychotických stavů, nejčastěji je však asi užíván k terapii a prevenci zmatenosti starších pacientů v nemocničních zařízeních, tj. k terapii a prevenci delirií. Tomu napomáhá šetrnost léku a menší riziko nežádoucích účinků.

 

 

Podávání: U látek tohoto typu je vždy velmi důležité přesně dodržovat doporučení předepisujícího lékaře a neužívat je bez lékařova vědomí. Buronil existuje ve formě 25 miligramových tablet, u dospělých se schizofrenií se podává až několik set miligramů denně, a starých zmatených lidí často zahajujeme dávkou 25-50 miligramů denně, kterou postupně navyšujeme na 75-100mg denně.

 

 

Nežádoucí účinky: U Buronilu jsou mírné, což znovu zdůrazňuje oblibu tohoto preparátu. Může se objevit útlum a spavost, vzácněji i poruchy hybnosti ne nepodobné Parkinsonově nemoci. Mezi vzácné komplikace se řadí výchylky v krevním obraze, zvýšení jaterních testů a vznik žloutenky.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.