Skip to main content

Burkittův lymfom

Burkittův lymfom je specifický podtyp lymfomu, který je typický pro africký kontinent a souvisí s infekcí virem EBV. Více si o tomto lymfomu můžete přečíst v příslušném textu.