Skip to main content

BSE

BSE je zkratka pro onemocnění známé jako bovinní spongiformní encefalopatie. Jedná se o neurodegenerativní infekční chorobu CNS způsobenou priony. Nemoc postihuje skot a masem nakažené krávy může být přenesena i na člověka, u něhož vyvolává variantu smrtelné Creutzfeldt-Jakobovy nemoci.