Skip to main content

Brudzinského příznak

Brudzinského příznak (manévr) patří do meningeálního syndromu, které jsou pozitivní při dráždění mozkových a míšních obalů. Pozitivní Brudzinského příznak znamená, že u pacienta ležícího horizontální poloze dojde při předklonu hlavy k pokrčení dolních končetin v kolenou. Existují i jiné Brudzinského manévry, ty však v běžné praxi nejsou většinou využívány.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix