Skip to main content

Bronchus

Slovo bronchus je odborné označení pro průdušku. Průdušky jsou opakovaně se větvící trubicovité orgány lokalizované v plicích. Dva základní bronchy odstupují z průdušnice (trachea) a nejdrobnější bronchy (bronchioly) pak ústí do plicních sklípků (alveoly). Bronchy vedou vzduch, zvlhčují jej a odstraňují se jimi nečistoty a hlen.