Skip to main content

Bronchogenní

Termín bronchogenní znamená „vznikající z bronchů“ a obvykle jej využíváme v označení bronchogenního karcinomu. Bronchogenní karcinom je v podstatě odborné označení pro primární karcinom plic (rakovinu plic).