Skip to main content

Brocova afázie

Brocova afázie (motorická afázie) je forma poruchy řeči (afázie), která znamená poruchu tvorby slov a jejich vyjádření. Postižený jedinec mívá náhled na své postižení a rozumí mluvenému i psanému projevu.