Skip to main content

Britaject

Britaject je lék využívaný v neurologii, který patří mezi antiparkinsonika. Jeho účinnou látkou je sloučenina apomorfin.

Princip: Apomorfin funguje v lidském mozku podobně jako dopamin, který v určitých částech mozku chybí lidem s Parkinsonovou nemocí. Dopamin je významný neurotransmiter, který v centrálním nervovém systému přenáší vzruchy mezi nervovými buňkami. Účinek apomorfinu je velmi silný, ale mívá výraznější vedlejší účinky.

 
Využití: Britaject může být podáván pacientům s Parkinsonovou chorobou. Preparát se podává spíše tam, kde běžnější antiparkinsonika (např. preparáty obsahující levodopu nebo agonisté dopaminu) nemají dostatečný efekt.


Podávání: Britaject smí být aplikován pouze dle přesného doporučení předepisujícího lékaře, obvykle se jedná o neurologa. Preparát se vyrábí v podobě roztoku určeného k podkožnímu podání. Přesná dávka je individuální, záleží na tíži pacientova stavu, efektu léčby a četnosti a závažnosti vedlejších projevů.
 

Nevýhody: Britaject může mít poměrně velkou řadu nežádoucích účinků, což je vcelku logicky dáno působením léku na centrální nervový systém. Mnoho uživatelů při zahájení léčby trpí příznaky ovlivnění nervového systému (halucinace, ospalost, rozmazané vidění, brnění končetin, změny osobnosti, zhoršení demence a někdy až projevy psychiatrického onemocnění). Relativně běžně se vyskytují i trávicí obtíže (nechutenství, zácpa, pálení žáhy a především zvracení) a vyloučit nelze ani různé alergie. V místě aplikace se mohou objevit kožní reakce (např. zarudnutí, svědění a zatvrdnutí kůže).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix