Skip to main content

BRCA

BRCA (BRCA1 a BRCA2) jsou geny, jejichž mutace je zodpovědná za zvýšené riziko vzniku některých maligních tumorů, především zhoubného tumoru prsu. V případě pozitivní mutace BRCA genu se tumory prsu objevují v časném věku a mívají familiární výskyt.