Skip to main content

Bradykardie

Bradykardie znamená zpomalenou tepovou frekvenci pod 60 pulzů za minutu. V některých případech je asymptomatická bradykardie zcela normální (sinusová bradykardie u sportovců), jindy může být projevem různých arytmií. Více si přečtěte v textu o bradykardii. Opačným výrazem je pojem tachykardie.