Skip to main content

Brachydaktylie

Pojem brachydaktylie znamená abnormálně krátké prsty, většinou máme na mysli prsty horních končetin. Velmi často jde o důsledek různých kombinovaných vrozených vývojových vad.