Skip to main content

Brachiální

Brachiální znamená „vztahující se k paži“ a označujeme jím řadu anatomických struktur v této oblasti (musculus brachialis, arteria brachialis, vena brachialis aj.).