Skip to main content

Bowenova nemoc

Bowenova nemoc (Bowenova dermatóza) je maligní kožní ložisko, které má vzhled červenohnědé ploché, nebo lehce vyvýšené ohraničené léze pokryté šupinami. Ložisko se může postupně přeměnit ve spinocelulární karcinom. Více informací najdete v příslušném textu.