Skip to main content

Bosulif

Bosulif patří mezi léky užívané v hematologii a hematoonkologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina bosutinib.

Princip: Bosutinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Bosutinib působí na více tyrosinkináz, mezi nimi i na bcr-abl tyrosinkinázu, která je důležitá pro rozvoj chronické myeloidní leukémie (CML).


Využití: Bosulif se využívá u některých forem chronické myeloidní leukémie. CML je většinou způsobena známou genetickou mutací (za vzniku zmíněného bcr-abl genu), která způsobí následné nekontrolované množení nezralých krevních buněk. Lék bývá podáván spíše pacientům, u nichž léčba běžnějšími inhibitory tyrosinkináz nepřinesla dostatečný efekt.


Podávání: Bosulif patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tablety o síle 100 a 500 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka je obvykle 500 miligramů.


Nevýhody: Bosulif může způsobit řadu nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolesti břicha, zvracení, zvýšení jaterních testů, chudokrevnosti a zvýšení tělesné teploty.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.