Skip to main content

Blud

Blud je psychiatrický termín a označuje chybné přesvědčení, které se u daného člověka nedá vyvrátit, a které ovlivňuje jeho chování a myšlení. Typickým příkladem jsou paranoidní bludy, kdy má dotyčný pocit, že je sledován, či odposloucháván.