Skip to main content

Bledost

Bledost je mnohdy poměrně obtížně hodnotitelný příznak. Může pochopitelně doprovázet řadu chorobných stavů, u mnoha lidí je ovšem bledá barva kůže zcela normální a hodnocení závisí i na subjektivním dojmu lékaře. Svou roli mohou hrát i zdánlivé banality, jako osvětlení či barva stěn v místnosti, kde je pacient vyšetřován. Celkové vnímání barvy pokožky je ovlivněno zejména prosvítáním podkožních cév naplněných krví a obsah pigmentu melaninu v kůži.

 

Příčiny:

 

1. Nedostatek slunečního svitu – Barva kůže příslušníků bílé (europoidní) rasy závisí do značné míry na vystavování se slunečnímu záření. Tmavý pigment melanin zbarvuje kůži dohněda (či dočerna) a jeho tvorba je závislá na osvitu kůže slunečním zářením. Lidé, kteří se slunci nevystavují jsou tedy bledí. Obsah melaninu v kůži je kromě toho individuální, a proto jsou prostě někteří lidé přirozeně bledší „od přírody“.

 

2. Chudokrevnost – Významnější chudokrevnost je spojena s bledostí kůže i sliznic. Poměrně dobře je to vidět na očních spojivkách, barva kůže není tolik spolehlivá. Podstatou je nedostatek krevního barviva hemoglobin (a obvykle červených krvinek), které dává krvi červenou barvu prosvítající kůží a sliznicemi. Bledost je obvykle doprovázena dalšími příznaky tzv. anemického syndromu jako je dušnost, únava a motání hlavy. Detaily najdete v příslušném článku o chudokrevnosti, zde jen zdůrazním, že spektrum chorob je velmi velké a můžeme sem mimo jiné zařadit i krevní ztráty a různá nádorová onemocnění (včetně krevních nádorů jako jsou lymfomy a leukémie).

 

3. Šokové stavy – Bez ohledu na vyvolávající příčinu je většina šokových stavů spojena se zblednutím. Je to dáno zúžením drobných cév v kůži jako regulační odpověď organizmu na celkový pokles krevního tlaku. Kožní oběh je hodnocen jako méně důležitý, a proto se uzavírá.


4. Prochladnutí – Člověk bledne při prochladnutí z podobného důvodu jako v předchozím případě. I zde dochází k zúžení cév v kůži. Je to součást obranné reakce ve snaze zabránit ztrátám tepla. Krev protékající podkožními cévami může své teplo snadno vyzařovat do okolí a tomu se v tomto případě snaží tělo zabránit. Jako místní důsledek tohoto zužování cév mohou vznikat omrzliny.

 

5. Hypoglykémie – Snížení krevního cukru je spojeno s aktivací obranných mechanizmů organizmu, které je zajištěno hormony jako je např. adrenalin. Vlivem těchto mechanizmů se sníží průtok krve kůží.

 

6. Tepenný uzávěr – Místní zblednutí doprovází stav, kdy je do určité části těla zastaven přítok tepenné krve. Nejčastěji se jedná o důsledek uzávěru tepny krevní sraženinou. Jde o akutní stav, který se musí co nejrychleji řešit. Kromě bledosti postižené části těla (obvykle se jedná o končetinu) se objeví její bolest a končetina zchladne. Narušení nervů se projeví poruchami citlivosti či dokonce poruchou hybnosti. Podávají se silné léky na ředění krve a v krátké době se musí krevní sraženina odstranit – buď chirurgickým zákrokem nebo rozpuštěním speciálními léky tzv. trombolytika). Hraje se o čas, musí se zabránit odumření končetiny. Není-li již končetina schopna života, musí se provést její amputace.

 

Pozn: K lokálním tepenným uzávěrům bych zmínil blednutí prstů na horních končetinách, které se označuje jako Raynaudova nemoc. Jedná se o poměrně zvláštní klinickou jednotku.

 

7. Albinizmus – Jedná se o velmi vzácnou příčinu bledosti, která souvisí s poruchou pigmentace. Jedná se o celou skupinu chorob, které mohou být s dalšími poruchami sdruženy do různých syndromů.

 

8. Fenylketonurie - Tato vrozená choroba postihuje metabolizmus aminokyseliny fenylalaninu, která je nutná pro tvorbu kožního pigmentu. Bledost, modré oči a světlé vlasy jsou proto poznávacím znamením dětí s touto nemocí.

 

 

Diagnostika: Samotná bledost většinou člověka k lékaři nepřivede a je spíše vedlejším nálezem u pacienta s jinými obtížemi. Z fyzikálního vyšetření je důležité, zda je bledost přítomná všude, či jen v určité části těla. Důležité je zkontrolovat barvu sliznic, barva kůže nemusí být až tak podstatná. Velký význam ve vyšetřování má krevní obraz, zjištění tělesné teploty pacienta, jeho krevního tlaku a změření pulzu (nízký krevní tlak a rychlý pulz mohou být známkou šokového stavu). Další vyšetřování pak vedeme dle podezření.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.