Skip to main content

Bisfosfonáty

Bisfosfonáty jsou sloučeniny, které po svém podání utlumí funkci osteoklastů a tím zabraňují odbourávání kostní tkáně. Mohou se používat například v terapii osteoporózy a osteolytických kostních metastáz.