Skip to main content

Bimaleolární

Pojem bimaleolární označuje, že popisovaná jednotka má vztah oběma kotníkům. Příkladem využití slova je označení bimaleolární fraktura.