Skip to main content

Biliverdin

Biliverdin je nazelenalá sloučenina, která je součástí metabolizmu hemu (anorganická součást hemoglobinu). Biliverdin vzniká rozkladem hemu (působením enzymu hemoxygenáza) a dále se přeměňuje na rubínově zabarvený bilirubin.