Skip to main content

Biliární

Termín biliární znamená „žlučový“ a používáme ho u všech stavů související se žlučovým systémem a jeho onemocněními. Příkladem jsou pojmy biliární strom, biliární kolika, biliární drenáž a mnohé další.