Skip to main content

Bikonkávní

Bikonkávní je termín označující tvar tělesa na obou plochách vydutého směrem dovnitř. Typicky bikonkávní tvar mají v lidském organizmu zdravé erytrocyty.