Skip to main content

Bigeminie

Bigeminie je pojem užívaný při popisu EKG křivky a znamená pravidelné střídání normálních kmitů QRS s komorovými extrasystolami 1:1. To znamená, že mezi každými dvěma normálními QRS kmity je přítomna jedna komorová extrasystola. Více informací o bigeminiii najdete v EKG textu o komorových extrasystolách.