Skip to main content

Bifurkace

Bifurkace znamená rozdělení (rozvětvení) trubicovitého orgánu na dvě části. Poměrně často je používáno u rozdělení průdušnice (bifurkace trachey) na dva hlavní bronchy a u rozdělení dolní břišní aorty (bifurkace aorty) na dvě ilické tepny.