Skip to main content

Bifascikulární

Bifascikulární znamená „týkající se obou ramének“ a v medicíně se používá zejména v termínu bifascikulární blok. Bifascikulární blok znamená narušení přenosu vzruchu v převodním systému srdečních komor, kdy postižena jsou obě Tawarova raménka. Existuje více podtypů tohoto bloku s charakteristickým EKG obrazem, nejčastější je blok levého předního Tawarova raménka (LAH) a kompletní blok pravého raménka (RBBB). Více informací včetně EKG najdete v textu o bifascikulárním bloku.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.