Skip to main content

Betaglobuliny

Betaglobuliny (beta-globuliny) jsou skupinou bílkovin patřících mezi globuliny, které se nachází v krevní plazmě. Z celkové bílkoviny v krevní plazmě můžeme frakci betaglobulinů izolovat pomocí elektroforézy. Příkladem známějších betaglobulinů jsou například plazminogen a beta-2-mikroglobulin (využívaný jako tumor marker).