Skip to main content

Beta-buňky

Jako beta-buňky označujeme podtyp endokrinně aktivních buněk pankreatu, které se vyskytují v tzv. Langerhansových ostrůvcích. Beta-buňky produkují hormon inzulin, který je životně důležitý pro metabolizmus glukózy.