Skip to main content

Bellův příznak

Bellův příznak se objevuje při obrně lícního nervu a zahrnuje nemožnost dovření očního víčka a pokleslý ústní koutek na straně léze.