Skip to main content

Bazický

Pojem bazický označuje „zásaditý“ a označuje vlastnost některých sloučenin (zásad) přijímat protony. Opakem je termín acidický.