Skip to main content

Banální

Pojem banální znamená „nevýznamný“, „běžný“ nebo „nicotný“ a používáme jej k popisu symptomů a chorobných stavů, které považujeme za nezávažné.