Skip to main content

Balismus

Balismus je označení pro relativně vzácnou poruchu hybnosti, která se projevuje mimovolními pohyby. Povězme si více o příčinách, projevech a dalších aspektech balismu.

Příčiny: Balismus může vzniknout při poškození některých hlubokých mozkových struktur zodpovědných za řízení a koordinaci pohybů. Mezi možné vyvolávající příčiny patří cévní mozkové příhody, mozkové nádory, úrazy mozku, mozkové záněty a některé formy amyotrofické laterální sklerózy. U jedinců s cukrovkou 2. typu byl vznik balismu pozorován u jedinců nedostatečně léčených s vysokými hladinami cukru v krvi.


Projevy: Balismus lze považovat za specifický podtyp chorey a jeho podstatou jsou mimovolní kroutivé a škubavé pohyby, které mají mnohdy poměrně bizarní vzhled. Pohyby mohou být značně prudké, nepravidelné a náhlé. Pokud se pohyby typické pro balismus objevují pouze na polovině těla, hovoříme o hemibalismu. Podle závažnosti balismu rozlišujeme více jeho forem, některé jsou „jenom“ nepříjemné, jiné prakticky vyřazují dotyčného člověka z běžného života.
 
 
Diagnostika: Balismus bývá diagnostikován neurologem, součástí vyšetřovacího postupu je důkladné neurologické fyzikální vyšetření a případně doplnění zobrazovacích metod na oblast mozku (CT vyšetření, magnetická rezonance). Podezření na infekci centrálního nervového systému je možné odebrat vzorek mozkomíšního moku lumbální punkcí.
 
 
Terapie: Je-li u balismu možno léčit vyvolávající příčinu, je to nejlepší řešení situace. Samotný balismus lze léčit podáváním léků ze skupiny antipsychotik nebo antiepileptik, výsledky jsou nicméně značně individuální. Relativně dobré výsledky mají v řadě případů léky, které potlačují účinky neuromediátoru dopaminu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.