Skip to main content

Balbuties

Balbuties je odborné označení pro koktavost. Jde o neuropsychologický problém, který primárně řeší logopedie.