Skip to main content

BAL

BAL je zkratka pro bronchoalveolární laváž. Toto vyšetření se provádí při bronchoskopii, kdy je do části dolních cest dýchacích vypuštěna a následně odsáta tekutina. Odsátá tekutina pak může být poslána na mikrobiologické a cytologické vyšetření, BAL má tedy hlavní význam v diagnostice infekčních a nádorových onemocnění plicní tkáně. Více informací najdete v příslušném textu.