Skip to main content

Bakteriofág

Bakteriofág je označení pro virus, který je schopen napadat a ničit bakteriální buňky. Takových bakteriofágů je celá řada a kromě kapsidy obsahující jejich genetickou informaci mají speciální bičíky sloužící k uchycení na povrchu bakteriální buňky.