Skip to main content

Babinského příznak

Babinského příznak je specifický reflex, jehož přítomnost je zjišťována v rámci fyzikálního neurologického vyšetření. V některých případech jej můžeme hodnotit jako normální nález, ale ve většině případů znamená přítomnost onemocnění nervového systému. Oproti ostatním článkům zde uděláme výjimku, nejprve si Babinského příznak popíšeme, a teprve poté vyjmenujeme jeho možné příčiny.


Projevy: Babinského příznak se zjišťuje při vyšetření dolní končetiny, kdy neurolog po plosce chodidla po zevní straně od paty k malíku a následně se stočením směrem k palci přejede ostřejším koncem neurologického kladívka (případně jiným nástrojem). Pozitivní Babinského příznak znamená, že dojde k reflexní mimovolní extenzi palce (narovnání, natažení). Dodejme, že za normálních okolností by u zdravého člověka mělo naopak dojít k flexi palce, tj. k jeho ohnutí.

 
Příčiny: Za normální nález lze pozitivní Babinského příznak považovat u dětí do 3 let věku, kdy souvisí s vývojem dosud nezralého nervového systému. U dospělých lidí znamená Babinského příznak narušení funkce motorických neuronů v oblasti míchy, což může být důsledkem míšních i mozkových onemocnění (nádory mozku, úrazy mozku a míchy, amyotrofická laterální skleróza, záněty mozkových blan, cévní mozkové příhody a další).


Diagnostika: Při pozitivním Babinského příznaku nejasné příčiny by mělo pokračovat důkladné fyzikální neurologické vyšetření s následným došetřením centrálního nervového systému pomocí zobrazovacích metod (CT vyšetření, případně magnetická rezonance). V případě nutnosti může být provedena lumbální punkce s vyšetřením získaného vzorku mozkomíšního moku.

 
Terapie: Samotný Babinského příznak je pouhým symptomem, léčit je nutno jeho vyvolávající příčinu, je-li to ovšem možné.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.