Skip to main content

Azoospermie

Azoospermie znamená nepřítomnost spermií v ejakulátu. Poměrně často je zaměňována s termínem aspermie, což ovšem znamená naprostou nepřítomnost ejakulátu při orgasmu (suchý orgasmus). Při azoospermii je ejakulát přítomen, ale chybí v něm spermie.

Spermie se u muže vytváří ve varlatech, následně jsou uloženy v nadvarlatech a následně se při ejakulaci trubicovitými chámovody dostávají do oblasti prostaty, kde se pohlavní trakt napojuje na vylučovací soustavu. Ejakulát je pak močovou trubicí vystříknut ven z těla muže. Tekutý ejakulát není u zdravého muže tvořen pouze spermiemi, ale obsahuje produkty dalších přídatných žláz, jako je například prostatický sekret a tekutina tvořená semennými váčky.
 
 
Příčiny: Příčin azoospermie může být více. Principy jsou v podstatě dva – buď je narušena tvorba a vývoj spermií ve varleti, nebo je nějakým způsobem narušen jejich transport pohlavním traktem během vlastní ejakulace.
 
1. Poškození tkáně varlat – Produkce spermií ve varlatech může být narušena po těžším úrazu, vlivem radiačního záření a chemoterapie, při neléčené poruše sestupu varlat, nebo u chronických zánětů varlat. Narušená (i když ne poškozená v pravém slova smyslu) tkáň varlat je z vrozených stavů například u Klinefelterova syndromu, který souvisí s přítomností nadpočetného chromozomu X v buňkách postiženého muže.
 
2. Hormonální poruchy – Pro vývoj spermií ve varlatech jsou důležité zejména dva hormony – folikuly stimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon (LH). Jejich koncentrace může poklesnout při onemocněních podvěsku mozkového (hypofýzy), nebo jiných souvisejících částí mozku. Z vrozených poruch negativně ovlivňujících hladinu pohlavních hormonů jmenujme například Kallmanův a Prader-Williho syndrom.

3. Poruchy vývodných cest pohlavního traktu – V případě narušení funkce chámovodů před místem, kde do nich ústí semenné váčky se objeví azoospermie, ejakulát je pak tvořen tekutinou ze semenných váčků a prostatického sekretu. Příčinou mohou být chronické infekce postihující oba chámovody, které mohou vést k jejich zúžení a uzávěrům. Z lékařských zákroků se azoospermie objevuje po přerušení chámovodů (vasektomie). Vzácně se vyskytuji i vrozené vývojové vady chámovodů, které mohou výjimečně i zcela chybět.


Projevy: Azoospermie se v podstatě nemusí nijak výrazně projevit. Samotná ejakulace bývá přítomna a problém je zjištěn až při nemožnosti partnerky otěhotnět. Muž s azoospermií je totiž vcelku pochopitelně neplodný.


Diagnostika: Azoospermie bývá zjištěna v rámci vyšetřování poruchy plodnosti, k její diagnostice postačí vzorek ejakulátu. Následně se řeší příčina nepřítomnosti spermií v ejakulátu, vyšetření může být dost komplexní a zahrnuje jak stanovování koncentrace hormonů, tak vyšetření chromozomální výbavy buněk (karyotyp) a vyšetření pohlavního a vylučovacího traktu muže urologem.  


Terapie: Nepřítomnost spermií v ejakulátu musíme brát jako pouhý příznak, který lze léčit pouze tehdy, pokud je zjištěna řešitelná příčina. Pokud nelze problém vyřešit, lze v některých případech řešit situaci metodami reprodukční medicíny.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.