Skip to main content

Axolema

Axolema (též axolemma) je membrána nacházející se na povrchu axonu, což je nejdelší výběžek neuronu.