Skip to main content

Avellisův syndrom

Avellisův syndrom je označení pro neurologickou poruchu, kdy dojde k poškození mozku v oblasti mozkového kmene.

 

Příčiny: Příčinou může být cévní mozková příhoda, útlak dané oblasti mozkovým nádorem, úraz hlavy nebo infekce mozku.


 

Projevy: V oblasti se nachází centra důležitá pro inervaci měkkého patra a hlasivek. Proto dojde k výpadku hybnosti hltanu, měkkého patra a hlasivky na straně poškození. Poškození oblasti má dále za následek narušení vláken vedoucích informace o pohybu a citlivosti mezi mozkem a tělem.  Tato vlákna se v různých etážích kříží, a proto dojde k poruše hybnosti a vymizení citlivosti na protilehlé polovině těla (tj. horní končetina, dolní končetina, polovina trupu), než je místo poškození kmene. Výše popsané poruchy se projeví poruchou polykání (dysfagie), poruchou tvorby hlasu (dysfonie) a dále pak obrnou horní a dolní končetiny spolu se ztrátou citlivosti na dotek, chlad a teplo na jedné straně těla.

 

 

Diagnostika: Diagnóza spočívá v pečlivém neurologickém vyšetření včetně použití zobrazovacích metod, jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance mozku.

 

 

Léčba: Léčba závisí na vyvolávající příčině. Je ovšem nutno poznamenat, že již vzniklé poškození lze léčit jen obtížně.