Skip to main content

Autozomální

Autozomální znamená „vztahující se k autozomům“. Auzotomy jsou všechny chromozomy v buňce mimo pohlavních chromozomů (gonozomů). Pojem se užívá zejména ve smyslu autozomální dědičnosti znaků (a případně chorob), jejichž geny jsou uložené právě na autozomech a tedy jejich výskyt a přenos na potomka nezávisí na pohlaví jedince.