Skip to main content

Automutilace

Automutilace znamená sebepoškozování a bývá přítomna zejména v rámci některých psychiatrických poruch a chorob.